سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دکوراسیون داروخانه های لوکس

طراحی و اجرای داروخانه های لوکس یا داروخانه های شبانه روزی یا حتی طراحی داروخانه کوچک تفاوت های زیادی با هم دارند .

یک طراحی  داخلی و دکوراسیون داخلی داخلی داروخانه لوکس در قسمت های فروش غیر دارویی بیشتر از دارویی تکیه دارد و محصولات زیبایی و سلامی و آرایشی بهداشتی تکیه بیشتری دارد.

جنس و متریال دکوراسیون با توجه به این موارد متفاوت میباشد